Kredyty w Chorwacji

Kredytobiorca,  obywatel obcego państwa bez pobytu w Chorwacji musi być osobą, która w momencie ostatniej raty nie przekroczyła 65 lat.

 

Potrzebne dokumenty

 • wypełniony wniosek kredytowy
 • formularz PODSTAWOWE DANE dla poręczyciela
 • kserokopia paszportu wszystkich osób występujących w umowie o kredyt
 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu kredytobiorcy, w jakiej funkcji,  że nie znajduje się w okresie wypowiedzenia, brutto i netto zarobki za 3 ostatnie miesiące ( zaświadczenie musi być przetłumaczone   przez tłumacza przysięgłego i poświadczone przez notariusza )
 • trzy ostatnie listy płac, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego i poświadczone przez notariusza
 • zaświadczenie banku macierzystego o stanie rachunku, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego i poświadczone przez notariusza
 • umowa kupna – sprzedaży
 • aktualny wyciąg z katastru i księgi wieczystej w oryginale,
 • ocena wartości nieruchomości przez znawcę , nie dotyczy nieruchomości w nowej inwestycji – jako wartość nieruchomości przyjmuje się sumę zakupu nieruchomości
 • nieruchomość, która idzie w zastaw musi być wpisana do ksiąg wieczystych i nie może podlegać roszczeniom czy ograniczeniom ze strony innych prawnych czy fizycznych osób

Zabezpieczenie spłaty kredytu

 • oświadczenie o zgodzie na ewentualne zajęcie rachunku  w  Chorwacji, podpisane u notariusze
 • oświadczenie o zgodzie na ewentualne zajęcie  rachunku w banku macierzystym, podpisane u notariusza
 • weksel in blanco według prawa chorwackiego podpisany przez kredytobiorcę i poręczyciela
 • weksel in blanco według prawa kraju pochodzenia podpisany przez kredytobiorcę
 •  ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych żywiółów, na rzecz banku
 • depozyt  w wysokości 5 rat miesięcznych – na rachunek dewizowy, otworzony w …. banku aż do końca spłatności kredytu
 • hipoteka na  kupowanej nieruchomości, w stosunku  sumy kredytu i wartości nieruchomości  min. 1 : 1, 67 albo 1 : 1,43, w zależności z którego kraju kupiec nieruchomości pochodzi

Warunku kredytu uzgadnia się z każdym klientem indywidualnie.

Kredyt  jest udzielany jedynie  na apartamenty i  nieruchomości komercyjne, nie dotyczy domów i działek.

Top

Nasza strona zapisuje małe pliki z informacją (cookies) na Twoim urządzeniu w celu dostarczenia treści i dla celów statystycznych.

Zgadzam się