Krediti u Hrvatskoj

Kako dobiti kredit za nekretninu u Hrvatskoj?

Korisnik kredita, državljanin strane države bez prebivališta u Hrvatskoj, mora biti osoba koja u trenutku otplate zadnje rate nije navršila 65 godina.

Potrebni dokumenti

 • ispunjen zahtjev za kredit
 • Obrazac OSNOVNI PODACI za jamca
 • fotokopiju putovnice svih osoba uključenih u ugovor o kreditu
 • potvrdu poslodavca o zaposlenju korisnika kredita, u kojem svojstvu, da nije u otkaznom roku, bruto i neto plaći za zadnja 3 mjeseca (potvrda mora biti prevedena od strane sudskog prevoditelja i ovjerena kod javnog bilježnika)
 • zadnje tri platne liste, prevedene od strane sudskog prevoditelja i ovjerene kod javnog bilježnika
 • potvrdu matične banke o stanju na računu prevedenu od strane sudskog tumača i ovjerenu kod javnog bilježnika
 • kupoprodajni ugovor
 • važeći izvadak iz katastra i zemljišne i hipotekarne knjige u izvorniku,
 • procjena vrijednosti nekretnine od strane stručnjaka, ne odnosi se na nekretnine u novoj investiciji – vrijednost nekretnine je zbroj kupnje nekretnine
 • nekretnina koja se daje u zalog mora biti upisana u zemljišnu i hipotekarnu knjigu i ne može biti predmet zahtjeva ili ograničenja od strane drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Dokumenti za osiguranje otplate kredita

 • izjavu o pristanku na moguću pljenidbu računa u Hrvatskoj, potpisanu kod javnog bilježnika
 • izjavu o pristanku na moguću pljenidbu računa u matičnoj banci, potpisanu kod javnog bilježnika
 • bjanko zadužnica prema hrvatskom pravu potpisana od strane zajmoprimca i jamca
 • bjanko zadužnica prema pravu zemlje podrijetla potpisana od strane zajmoprimca
 • osiguranje nekretnina od požara i drugih elementarnih nepogoda, u korist banke
 • polog u iznosu od 5 mjesečnih rata – na devizni račun otvoren u …. banke do kraja otplate kredita
 • hipoteka na kupljenu nekretninu, u omjeru iznosa kredita i vrijednosti nekretnine, min. 1: 1,67 ili 1: 1,43, ovisno o tome iz koje zemlje dolazi kupac nekretnine

Uvjeti kredita dogovaraju se sa svakim klijentom pojedinačno.

Kredit se odobrava samo za stanove i poslovne nekretnine, ne odnosi se na kuće i okućnice.

Usporedite popise

Usporedi
error: Zawartość jest chroniona!