Zájemce o úvěř, občan cizí země bez povolení pobytu v Chorvatsku, nesmí k datumu poslední splátky úvařu dosáhnout 65 let..

 

Nezbytne doklady

 • wvplněná žádost o úvěr
 • formulář Základní údaje, pro ručitele
 • kopie pasu všech účastníků úvěrů
 • potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru žadatele, o pracovním místě, hrubá a čistá mzda za poslední 3 měsíce – všechna potvrzení mají být přeložené soudním překladatelem a ověřené u notáře
 • pobrzení z banky o stavu účtu
 • kupní smlouva
 • originální výpis z katastru
 • ohodnocení  hodnoty nemovitostí soudním znalcem – nevztahuje se na nemovitost v novostavbě, za hodnotu nemovitosti se považuje kupní hodnota nemovitostí
 • nemovitost pod hypoteku musí být vepsana do katastru , a nesmí si na ní činit nároky osoby třetí

Pojištění splatnosti úvěru

 • oświadczenie o zgodzie na ewentualne zajęcie rachunku  w  Chorwacji, podpisane u notariusze
 • oświadczenie o zgodzie na ewentualne zajęcie  rachunku w banku macierzystym, podpisane u notariusza
 • weksel in blanco według prawa chorwackiego podpisany przez kredytobiorcę i poręczyciela
 • weksel in blanco według prawa kraju pochodzenia podpisany przez kredytobiorcę
 •  ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych żywiółów, na rzecz banku
 • depozyt  w wysokości 5 rat miesięcznych – na rachunek dewizowy, otworzony w …. banku aż do końca spłatności kredytu
 • hipoteka na  kupowanej nieruchomości, w stosunku  sumy kredytu i wartości nieruchomości  min. 1 : 1, 67 albo 1 : 1,43, w zależności z którego kraju kupiec nieruchomości pochodzi

Warunku kredytu uzgadnia się z każdym klientem indywidualnie.

Kredyt  jest udzielany jedynie na apartamenty i  nieruchomości komercyjne, nie dotyczy domów i działek.

 

You have already added 0 property

Login

Register